miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2847 ha
Intravilan: 268 ha
Extravilan: 2579 ha
Populatie: 2760
Gospodarii: 880
Nr. locuinte: 932
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie: Herăşti, Miloşeşti
Asezarea geografica:
Comuna este situată în sud-estul judeţului Giurgiu, la 35 km de Municipiul Bucureşti şi la 4 km distanţă de DN 4 Bucureşti-Olteniţa
Comuna Herăşti se afla la Intersecţia DJ 401 cu DJ 401B, la 4 km distanţă de DN 4 Bucureşti-Olteniţa, în partea de S-E.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultivarea căpşunului
Cultivarea legumelor, cerealelor şi a viţei de vie
Creşterea animalelor
Comerţ cu mărfuri alimentare şi nealimentare
Silvicultură
Legumicultură
Activitati economice principale:
Industrie chimică - instalaţii pentru prelucrare pesticide şi desfacerea acestora - SC Alchimex, SC Alcedo SA
Prelucrarea lemnului
Industria alimentară
Comerţ
Creşterea industrială a porcinelor
Obiective turistice:
Complexul muzeal "Casa de piatră" - Udrişte Năsturel
Conacul Stolojan - secolul XVIII
Biserica Medievală cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfânta Treime - construită în 1644 de soţia lui Matei Basarab, Elena şi fratele său, cărturarul Udrişte Năsturel Herăscu
Evenimente locale:
Hramul Bisericii Sfânta Treime şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
Accesul la cultură al cetăţenilor comunei se realizează, pe lângă mijloacele de informare în masă, şi prin Biblioteca Comunală.
În fiecare sat al comunei există câte un cămin cultural, unde se organizează spectacole cu elevii, şi cu formaţii artistice din zonă. De asemenea se organizează baluri şi discoteci cu ocazia sărbătorilor.
Facilitati oferite investitorilor:
Distanţă mică faţă de Bucureşti - 35 km
Terenuri pentru construcţii civile, industriale şi de locuit
Prezenţa pădurilor, lacurilor, păşunilor şi râului Argeş conferă oportunităţi în dezvoltarea zonelor de agrement
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Modernizarea drumurilor de interes local DC 84 şi străzi în satele Herăşti şi Miloşeşti
Modernizarea infrastructurii de acces la exploataţiile agricole
Alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat
Amenajare centru de zi
Amenajarea pentru pescuit sportiv a bălţii Miloşeşti